Рециклирането е процесът на превръщане на отпадъчни материали в нови, от които да се правят нови предмети. Това е алтернатива на конвенционалното изхвърляне на отпадъци, което ще спести суров материал и ще помогне за намаляване на емисиите на парникови газове.

Рециклирането може да предотврати загуба на потенциално полезни материали и да намали консумацията на пресни суровини, като по този начи ще намали потреблението на енергия, замърсяването на въздуха и замърсяването на водата.

Рециклирането е ключов компонент в съвременното намаляване на отпадъци

То е и третият компонент от йерархията на отпадъците „Reduce, Reuse, Recycle”“Намаляване, повторна употреба и рециклиране“. По този начин рециклирането цели поддържане на околната среда чрез заместване на суровините и пренасочване на отпадъците в икономическата система.

В днешно време има много хора, които участват в рециклирането. Някои го правят, защото искат, а други – защото са длъжни. Така или иначе, рециклирането може наистина да помогне на околната среда и това е нещо, което все повече и повече хора трябва да започнат да правят.

Къде и кога за първи път се появява рециклирането?

Въпреки че рециклирането може да изглежда като модерна концепция, въведена с екологично движение през 70-те години, всъщност съществува от хиляди години. Преди индустриалната епоха, бързото производство на стоки, което познаваме днес, не е било възможно, така че практически всеки е извършвал рециклиране под някаква форма.
Когато продуктите са произведени (и закупени) много евтино, често има по-икономичен смисъл просто да изхвърлим старите си артикули и да закупим нови. Тази култура на стоки за еднократна употреба обаче създава редица екологични проблеми.

През 30-те и 40-те години опазването и рециклирането придобиват важно значение в американското общество и в много други части на света. Икономическите проблеми превръщат рециклирането в необходимост за оцеляване на много хора, тъй като не са можели да си позволят нови стоки.

През 40-те години стоки като найлон, каучук и много метали са рационализирани и рециклирани, за да подпомогнат военните сили. Едва по време на екологичното движение през 60-те и 70-те години рециклирането отново се превръща в основна идея.

Ето няколко факта за рециклирането, които може би не сте знаели досега

• Приблизително, човек генерира над 4 килограма боклук всеки ден и около 1,5 тона твърди отпадъци годишно.

• Всяка година произвеждаме 21,5 милиона тона хранителни отпадъци.

• В океана има 25 трилиона пластмасови отломки. В резултат на това 269 000 тона се носят на повърхността, докато около четири милиарда пластмасови микрофибри на квадратен километър замърсяват морските дълбини.

• При направата на нова хартия от рециклирани материали се използва по-малко енергия, отколкото при производството на хартия от чисти продукти. Така повече дървета абсорбират излишния въглероден диоксид.

Къде и кога за първи път се появява рециклирането?

• За всеки 1 тон произведена хартия се използват около 390 галона масло.

• Стъклото, подобно на алуминия, е безкрайно рециклируемо – без загуба на чистота или качеството.

• Производителите на стъклени контейнери се надяват да постигнат 50 процента рециклирано съдържание при производството на нови стъклени бутилки. Това постижение би спестило достатъчно енергия за захранване на 21 978 домове за една година и същевременно премахване на над 181 тона отпадъци от депата месечно.

• Енергията, използвана за създаване и разпространение на нежелана поща за един ден, може да отопли 250 000 домове.

Институтът за рециклиране на контейнери (CRI) изчислява, че 36 милиарда алуминиеви кутии, депонирани за скрап през миналата година, са на стойност  над 600 милиона долара.

• Хората изхвърлят около 28 милиарда бутилки и буркани всяка година.

• Рециклирането на един тон хартия може да спести 7 000 галона вода.

• Рециклирането и компостирането намаляват емисиите на парникови газове.

• Можете да направите 20 нови алуминиеви кутии от рециклиран материал, като използвате същото количество енергия, което е необходимо, за да направите само  една чисто нова кутия.

• Рециклирането помага за опазването на ограничените природни ресурси на Земята.

• Повече от 15% от парите, които харчим за продукти, отиват за опаковките им – повечето от тях се озовават в коша.

• Изхвърлена алуминиева кутия или пластмасова бутилка ще остане в първоначалното си състояние за поне 500 години.

• За да се произвеждат вестници всяка седмица, трябва да бъдат изсечени 500 000 дървета.

• Всяка година над 100 000 морски животни са убити, чрез заплитане в изхвърлени в окена найлонови торбички.

• Количеството дърво и хартия, което изхвърляме всяка година, е достатъчно за отопление на 50 000 000 домове за 20 години.

Къде и кога за първи път се появява рециклирането?

Изхвърлената хартия всяка година  коства отсичането на  около 1 милиард дървета

• Човечеството използва 2 500 000 пластмасови бутилки на всеки час! Повечето от тях са изхвърлени почти веднага.

• Пластмасовите торбички и други пластмасови боклуци, хвърлени в океана, убиват до 1 000 000 морски същества всяка година.

• На съвременната стъклена бутилка й биха били нужни повече от 4000 години, за да се разложи. А   дори по-дълго време, ако е изхвърлена на сметището.

• При добив и транспортиране на суровини за стъкло се получават около 385 килограма отпадъци за всеки тон стъкло. Ако рециклираното стъкло е заменено за половината от суровините, отпадъците се намаляват с повече от 80%.

• Горите на планетата се изсичат със скорост 100 декара в минута.

• Една част от моторното масло, ако се изхвърли неправилно, може да замърси до 2 000 000 галона прясна вода.

• Моторното масло никога не се износва, а просто се замърсява. То може да бъде рециклирано, преработено и използвано отново, намалявайки зависимостта ни от вносното масло.

• Учените използват високоенергийни импулси на електричество, за да превърнат всеки миг източник на въглерод в турбостратичен графен. Процесът обещава големи ползи за околната среда.

Къде и кога за първи път се появява рециклирането?

Както виждате,  информацията относно пренебрегване на рециклирането е направо плашеща. Ако никога не сте се замисляли за рециклиране или сте смятали, че то няма истински да си струва, би било добре да помислите отново.

Това може да ви помогне да спестите пари в дългосрочен план, но по-важното е, че е чудесно за околната среда и  оттам за идните поколения, като се започне от вашите деца. Нека им оставим един по-чист свят. Рециклирането не отнема твърде много допълнителни усилия от ваша страна и ако повече хора го правят, светът ще бъде много по-чисто място.
За да превърнем планета в добро място за живеене, трябва да имаме не само действащ план за рециклиране, но и план за производство на трайни продукти, както функционални, така и красиви, които спокойно да можем да оставим за ползване на идните поколения.