За нас

„Текстилно рециклиране“ АД е организация по оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

Стремим се да достигаме висока степен на оползотворяване на отпадъците, с превес на повторната употреба и рециклирането. Постигаме го с грижа за обществото и природата като спазваме високи етични и професионални стандарти.

Прочети още

За Членове

Постигаме установените в законодателството цели за събиране, оползотворяване, подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъците от обувки и текстил.

Прочети още

За Общини

Съдействаме за изпълнение на изискванията за изграждане на системата за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил.

Прочети още
начална

За населението

Отпадъците от текстил и обувки следва да се предават само в специализирани контейнери или специално обозначени места.

Прочети още

Защо да плащаме еко такси?

Съгласно законодателството за управление на отпадъците, лицата които пускат пазара обувки и текстил са длъжни да заплатят продуктова такса на държавното предприятие ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. „Текстилно рециклиране“ АД Ви предоставя алтернатива – да се включите като членове на Организацията, което се осъществява чрез сключване на договор и заплащане на възнаграждение. Възнаграждението е значително по-ниско…

Прочети още

Как се рециклира текстил?

Рециклирането на отпадъци от текстил спомага за запазване на ресурсите и намаляване използването на депата. Участието на обществото е от съществено значение за ефективното рециклиране и следва да се вземат предвид както желанието, така и причините за желанието на обществото да участва и икономическото възприемане на пазара при рециклирането…

Прочети още

ул. Червена стена № 4
гр. София, п.к. 1421

За контакти