Сравнено с икономическия сектор, домакинствата генерират малко вторични суровини. Въпреки това обаче, освен че изкупува черни и цветни метали от предприятията, Норд Холдинг обхваща и битовия сектор. Изкупува непотребната черна и бяла техника, както и излезли от употреба автомобили, предлагайки много изгодни цени.

Това изкупуване от битовия сектор е с многостранни ползи – и за семействата, и за икономиката, и за природата.

На практика вие ще получите пари, за да се отървете от непотребни вещи и техника. Преработката на вторичните суровини ще спести много енергия, която би отишла за добиването на нова руда и съответно метали. Същевременно пестейки тази енергия, в природата ще попаднат по-малко вредни емисии на СО2.

Сравнено с икономическия сектор, домакинствата генерират малко вторични суровини. Въпреки това обаче, освен че изкупува черни и цветни метали от предприятията, Норд Холдинг обхваща и битовия сектор. Изкупува непотребната черна и бяла техника, както и излезли от употреба автомобили, предлагайки много изгодни цени. Това изкупуване от битовия сектор е с многостранни ползи – и за семействата, и за икономиката, и за природата. На практика вие ще получите пари, за да се отървете от непотребни вещи и техника. Преработката на вторичните суровини ще спести много енергия, която би отишла за добиването на нова руда и съответно метали. Същевременно пестейки тази енергия, в природата ще попаднат по-малко вредни емисии на СО2. Парите получавате на място в брой, при това на много добри цени. Така например за старата си кола, която вече не е и няма как да е в движение, ще получите от 250 до 1000 лева. Чрез специализираните коли на холдинга от вида на „Пътна помощ“, непотребният ви автомобил ще бъде отнесен на специална площадка за временно съхранение или в някой от центровете за разкомплектоване. При приемането на излязлата от употреба кола, ще ви се даде удостоверение от КАТ за дерегистрация. Холдингът обслужва град София и района, Пловдив и Бургас. За да се случи всичко това, е достатъчно да се обадите на безплатния телефон 0879 222 864 или да изпратите запитване по електронната поща. Така ще получите оферта за старата си кола. Холдингът също така събира и изкупува от домакинствата стари перални, печки, хладилници, монитори, компютри, телевизори и друга черна, и бяла техника. За тази цел може да се свържете с холдинга на 0887 428 110 или да направите запитване по електронен път, при което ще получите оферта за непотребния ви стар уред. Парите ще ви се дадат в съответната база на холдинга в брой, ще ви се издадат и документи, че бракуваната техника е предадена за рециклиране. На всичките си площадки дружеството изкупува метали за скрап. Норд Холдинг е с 22% дял на пазара на черните метални отпадъци и с 16% дял на пазара на цветните. Това го прави лидер в сектора и съществен фактор както на вътрешния пазар, така и в износа. Дружеството има необходимите регистрации, сертификати и разрешителни за дейностите си. Притежава Сертификат по ISO 9001:2008 за управление на качеството, член е на Българската асоциация по рециклиране, както и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Изкупуването на металите става по утвърдена номенклатура. Приемат се различни видове желязо, медни отпадъци, цинк, цам, авторадиатори, алуминиеви отпадъци, оловни, никелови и др. Ако предлагате големи количества, дружеството ще ви съдейства за превоза, може да получите и контейнер „лумтилифт“, в който събирате отпадъците, а Норд Холдинг да го извозва периодично. Както споменахме, рециклирането на метали носи ползи и за икономиката, и за природата. Спестява се огромна част от енергията, която би отишла за добиването на нова руда и извличането на метала. При алуминия например тази спестена енергия стига до 95%. При стоманата процентът е до 74, но пък стоманата може да се преработва многократно, без да се нарушават свойствата й. Спестяват се и природни ресурси, които не са неизчерпаеми. Ако говорим за рециклираната стомана, един тон от нея спестява тон и половина желязна руда, половин тон въглища, 40% от водата, която би се използвала за направата на нова стомана. Както и да го погледнете – ползи отвсякъде. Защо тогава да не се отървете от ненужното, което така и така не ползвате?

Парите получавате на място в брой, при това на много добри цени. Така например за старата си кола, която вече не е и няма как да е в движение, ще получите от 250 до 1000 лева.

Чрез специализираните коли на холдинга от вида на „Пътна помощ“, непотребният ви автомобил ще бъде отнесен на специална площадка за временно съхранение или в някой от центровете за разкомплектоване.

При приемането на излязлата от употреба кола, ще ви се даде удостоверение от КАТ за дерегистрация. Холдингът обслужва град София и района, Пловдив и Бургас.

За да се случи всичко това, е достатъчно да се обадите на безплатния телефон 0879 222 864 или да изпратите запитване по електронната поща. Така ще получите оферта за старата си кола.

Холдингът също така събира и изкупува от домакинствата стари перални, печки, хладилници, монитори, компютри, телевизори и друга черна, и бяла техника.

За тази цел може да се свържете с холдинга на 0887 428 110 или да направите запитване по електронен път, при което ще получите оферта за непотребния ви стар уред.

Парите ще ви се дадат в съответната база на холдинга в брой, ще ви се издадат и документи, че бракуваната техника е предадена за рециклиране.

На всичките си площадки дружеството изкупува метали за скрап. Норд Холдинг е с 22% дял на пазара на черните метални отпадъци и с 16% дял на пазара на цветните. Това го прави лидер в сектора и съществен фактор както на вътрешния пазар, така и в износа.

Дружеството има необходимите регистрации, сертификати и разрешителни за дейностите си. Притежава Сертификат по ISO 9001:2008 за управление на качеството, член е на Българската асоциация по рециклиране, както и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Изкупуването на металите става по утвърдена номенклатура. Приемат се различни видове желязо, медни отпадъци, цинк, цам, авторадиатори, алуминиеви отпадъци, оловни, никелови и др.

Сравнено с икономическия сектор, домакинствата генерират малко вторични суровини. Въпреки това обаче, освен че изкупува черни и цветни метали от предприятията, Норд Холдинг обхваща и битовия сектор. Изкупува непотребната черна и бяла техника, както и излезли от употреба автомобили, предлагайки много изгодни цени. Това изкупуване от битовия сектор е с многостранни ползи – и за семействата, и за икономиката, и за природата. На практика вие ще получите пари, за да се отървете от непотребни вещи и техника. Преработката на вторичните суровини ще спести много енергия, която би отишла за добиването на нова руда и съответно метали. Същевременно пестейки тази енергия, в природата ще попаднат по-малко вредни емисии на СО2. Парите получавате на място в брой, при това на много добри цени. Така например за старата си кола, която вече не е и няма как да е в движение, ще получите от 250 до 1000 лева. Чрез специализираните коли на холдинга от вида на „Пътна помощ“, непотребният ви автомобил ще бъде отнесен на специална площадка за временно съхранение или в някой от центровете за разкомплектоване. При приемането на излязлата от употреба кола, ще ви се даде удостоверение от КАТ за дерегистрация. Холдингът обслужва град София и района, Пловдив и Бургас. За да се случи всичко това, е достатъчно да се обадите на безплатния телефон 0879 222 864 или да изпратите запитване по електронната поща. Така ще получите оферта за старата си кола. Холдингът също така събира и изкупува от домакинствата стари перални, печки, хладилници, монитори, компютри, телевизори и друга черна, и бяла техника. За тази цел може да се свържете с холдинга на 0887 428 110 или да направите запитване по електронен път, при което ще получите оферта за непотребния ви стар уред. Парите ще ви се дадат в съответната база на холдинга в брой, ще ви се издадат и документи, че бракуваната техника е предадена за рециклиране. На всичките си площадки дружеството изкупува метали за скрап. Норд Холдинг е с 22% дял на пазара на черните метални отпадъци и с 16% дял на пазара на цветните. Това го прави лидер в сектора и съществен фактор както на вътрешния пазар, така и в износа. Дружеството има необходимите регистрации, сертификати и разрешителни за дейностите си. Притежава Сертификат по ISO 9001:2008 за управление на качеството, член е на Българската асоциация по рециклиране, както и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Изкупуването на металите става по утвърдена номенклатура. Приемат се различни видове желязо, медни отпадъци, цинк, цам, авторадиатори, алуминиеви отпадъци, оловни, никелови и др. Ако предлагате големи количества, дружеството ще ви съдейства за превоза, може да получите и контейнер „лумтилифт“, в който събирате отпадъците, а Норд Холдинг да го извозва периодично. Както споменахме, рециклирането на метали носи ползи и за икономиката, и за природата. Спестява се огромна част от енергията, която би отишла за добиването на нова руда и извличането на метала. При алуминия например тази спестена енергия стига до 95%. При стоманата процентът е до 74, но пък стоманата може да се преработва многократно, без да се нарушават свойствата й. Спестяват се и природни ресурси, които не са неизчерпаеми. Ако говорим за рециклираната стомана, един тон от нея спестява тон и половина желязна руда, половин тон въглища, 40% от водата, която би се използвала за направата на нова стомана. Както и да го погледнете – ползи отвсякъде. Защо тогава да не се отървете от ненужното, което така и така не ползвате?

Ако предлагате големи количества, дружеството ще ви съдейства за превоза, може да получите и контейнер „лумтилифт“, в който събирате отпадъците, а Норд Холдинг да го извозва периодично.

Както споменахме, рециклирането на метали носи ползи и за икономиката, и за природата. Спестява се огромна част от енергията, която би отишла за добиването на нова руда и извличането на метала.

При алуминия например тази спестена енергия стига до 95%. При стоманата процентът е до 74, но пък стоманата може да се преработва многократно, без да се нарушават свойствата й.

Спестяват се и природни ресурси, които не са неизчерпаеми. Ако говорим за рециклираната стомана, един тон от нея спестява тон и половина желязна руда, половин тон въглища, 40% от водата, която би се използвала за направата на нова стомана.

Както и да го погледнете – ползи отвсякъде. Защо тогава да не се отървете от ненужното, което така и така не ползвате?